PAŠILĖ
Ukmergės priemiestinė gyvenvietėpasile

Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2001

Pašilė. Šv. Barboros bažnyčia mūrinė, pastatyta 1789 m.


Ukmergė. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta 1820 m.


 

Šešuoliai. Šv. Juozapo bažnyčia pastatyta 1751 m.

Želva. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia pastatyta 1892 m.
Švč. M. Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 283 p.


Zibalai. Šv. Jurgio bažnyčia pastatyta
1861 m.

Širvintos. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta
1860 .Šešuolėliai. Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia pastatyta 1910 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 253 p.
zelva
Pašilės  apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. 
Lapo "Želva"  adm.e00  infra.e00  ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
85. Pašilė
1798 i
Barbarow alias Poszylina
(42)

1806 ž
Poszeliny
(R)

1843 ž
Pošeliny (Barbariški)
(4)

...
Barboriškiai (Pašilinė)
(27)

1900 ž
Pašilėnai
(5)

1915 ž
Wojtkuszki (Poszeliny)
(WR)

1923 v
Pašilė (Barbariškiai)
(26)

...
Pašilynas
(45)

1933 ž, 1935 ž
Pašilė
(9) (LŽ) 1207

"Jos atsiradimas susijęs su buvusiu grafų Kosakovskių dvaru Vaitkuškyje, kuris yra netoliese, ant kalno, prie kelio Vilniaus link. Dvarininkai 1789 m. dvarui priklausančiuose laukuose pastatė bažnyčią, prie jos numatė vietą kapinėms. Vieta parinkta šalia šilo, todėl ir gavo Pašilės vardą. Pasakojama, kad grafas Mykolas Kosakovskis bažnyčios statybai panaudojo lobį, rastą tiesiant kelią į Vilnių. Tai buvęs senovinių monetų lobis variniame inde." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 590 p.