ŽELVA
mstl. Ukmergės r.


zelva

Lietuvos geografinis žemėlapis
   Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001Širvintos. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta 1860 m.
 
Želvos  apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998
Lapo "Želva"  adm.e00, infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.Šešuoliai. Šv. Juozapo bažnyčia pastatyta 1751 m.

Želva. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia pastatyta 1892 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 283 p.
Kiaukliai.  Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia įrengta 1941 m.
Švč. Mergelės Marijos statula šventoriuje. R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 436 p

Zibalai. Šv. Jurgio bažnyčia pastatyta 1861 m.


Krikštėnai. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia pastatyta 1790 m.Šešuolėliai. Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia pastatyta 1910 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 253 p.
.
Lyduokiai. Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia pastatyta 1884 m.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr-kronikoje, metraštyje;
i-invetoriuje, akte; ž-žemėlapyje; v-vardyne, žinyne; pr-privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
156. Želva
1806 ž
Poselvi
(R )

1843 ž
Pozelvi
(4)

1887 ž
Pozelva
(Kauno gub. ž.)

1900 ž
Poželviai
(5 )

1911 ž , 1917 ž, 1920 ž
Želva
(6, 7, 8 )

1915 ž
Pozelwa
(WR )

1919 ž
Pazelvė
(ŽV )

1923 v
Želva (Pozelva)
(26 )

1941 ž
Poschelwo
(VO )

1935 m. laikraštyje "Milžinas" straipsnyje "Želvoje" rašė: "...apie 1755 m.atvyko Želvon Jėzuitai ir pastatė čionai medinę bažnyčią. Tada prasidėjo ilga želviečių tragedija - ėmė degti bažnyčios. Pirmoji sudegė 1881 m. Tada 1887 m. kun. Paulionis pastatė antrą. Antroji sudegė 1890 m. Tada kun. Stepulionis pastatė trečią. Želva dabar turi istorišką kleboną - kun. Antaną Deksnį. Jis amerikietis, jis visus 23 m. išgyveno, išsidarbavo šitoj laisvės šalyj. O pirma buvo Vilniuje 6 metus, Semeliškėse 2 m., Pivašiūnuose 7 m. Lietuvon sugrįžo 1934 m. Jis dabar 40 metų kunigystės jubiliatas."