ALIZAVA
mstl. Kupiškio r.
Biržai
Alizava
Pandėlys

 Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2001

Kupiškis


Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia medinė, pastatyta 1865 m.

 

papilys
Alizavos apylinkių reljefas ir hidrografija
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
 Lapo "Papilys"  elev.e00, rivers.e00ir km5.e00 sluoksniai
GRASS-57 formate. (pilki plotai yra sluoksnio rivers.e00 konvertavimo klaidos).


papilys
Alizavos apylinkės. Saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Papilys"  adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.


papilys
Alizavos apylinkių reljefas ir hidrografija.
Lapo "Papilys"  elev.e00, rivers.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-53 formate.
papilys
Alizavos  apylinkės.  Keliai .
Lapo "Papilys" infra.e00, adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS-53 formate.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
3.Alizava
...
Pakapė
(30)

1794 i
Aloyzowo
(30) Koscialkovskio sūnaus vardas

1806 ž
Alesow
(R)

1843 ž
Alezov
(4)

1887 ž
Aloizev
(Kauno gub. ž)

1920 ž, 1923 v
Alizava
(8,26)

1936
Pakapė
(28)

"Iki XVIII a. vietovė  vadinta Pakape, nes čia buvo tik kapai ir smuklė. 1794 m. vietos dvarininkas Antanas Koscialkovskis pastatė pirmąją bažnyčią ir kuriamą bažnytkaimį savo sūnaus Aloyzo garbei pavadino Alizava. A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 260 p.