ALIZAVA
mstl. Kupiškio r.
Biržai
Alizava
Pandėlys

 Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2001
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Alizavos apylinkių reljefas, hidrografija, keliai, saugomų teritorijų ribos.
 Lapo "Papilys"  elev.e00, rivers.e00, infra e00, adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS 61 formate. 

Papilys. Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1936 m.
                   

LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Alizavos apylinkės. Žemėnaudos, saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Papilys"  adm.e00, landu.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-61 formate.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
3.Alizava
...
Pakapė
(30)

1794 i
Aloyzowo
(30) Koscialkovskio sūnaus vardas

1806 ž
Alesow
(R)

1843 ž
Alezov
(4)

1887 ž
Aloizev
(Kauno gub. ž)

1920 ž, 1923 v
Alizava
(8,26)

1936
Pakapė
(28)

1794 m. Pakapės dvare Antanas Koscialkauskas pastatė medinę bažnyčią su bokšteliu. Pakapę sūnaus Aloyzo garbei pavadino Alizava. 1853–1856 m. kunigas Jonas Bžestovičius  pastatė dabartinę medinę bažnyčią. 1900 m. buvo patvirtintas bažnyčios rekonstrukcijos projektas, pastatyti bokštai. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, vėliau kunigo K. Mockaus rūpesčiu suremontuota.

Maždaug už 15 km į šiaurę nuo Kupiškio, prie Pyvesos upelės ištakų, glūdėjo Pakapės kaimelis, priklausęs Zasinyčių dvarui, kurį 1775 m. įsigijo Ukmergės pavieto maršalka A.Koscialkovskis. 1794 m. Pakapėje naujasis dvaro savininkas pastatė medinę bažnytėlę ir bažnytkaimį pavadino savo sūnaus Aloyzo vardu - Alizava. Čia išaugęs miestelis - seniūnijos centras.Alizavos apylinkėse paplitusi Glemžų giminė. Ji išaugino Lietuvai vieną aukščiausių savo atžalų J.Glemžą. Jis buvo „Pieno centro" bendrovės steigėjas ir vadovas, o pasitraukęs į Vakarus - LSDP užsienio delegatūros narys, VLIK'o pirmininkas.
Iš Alizavos parapijos Naniškių kaimo per Kupiškio progimnaziją į Vakarų meno pasaulį iškeliavo ūkininkų vaikas P.Kiaulėnas. Jis nutapė apie 500 paveikslų, kurie gretinami su įžymiausių Prancūzijos dailininkų drobėmis. Mirė JAV. Alizavos kapinėse, šalia jo tėvų kapo, jam pastatytas kenotafas.
Iš Alizavos per Bakšėnų kaimą, kur dunkso vienas gražiausių rajone keturkampis piliakalnis ir kur XIX a. pabaigoje lankydavosi knygnešys J.Bielinis, vadintas Lietuvos knygnešių generolu, atbėga kelias į Salamiestį.
Kupiškio savivaldybė, Alizavos seniūnija

"Iki XVIII a. vietovė  vadinta Pakape, nes čia buvo tik kapai ir smuklė. 1794 m. vietos dvarininkas Antanas Koscialkovskis pastatė pirmąją bažnyčią ir kuriamą bažnytkaimį savo sūnaus Aloyzo garbei pavadino Alizava." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 260 p.