BALBIERIŠKIS
mstl. Prienų sav.


Prienai
Balbieriškis
  Alytus
Lietuvos geografinis žemėlapis
  Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001
Švč. M.Marijos Rožančinės bažnyčia pastatyta 1888 m.
• Balbieriškis Church of Blessed Virgin’s Rosary;
• Balbieriškis exposure (Balbieriškis Neig.; panorama of fascinating landscape).


Geotopas
Balbieriškio atodanga

· Tipas: atodanga
· Sinonimai: Balbieriškio krantai, Užupis
· Adresas: Kauno aps., Prienų r., Balbieriškis, Žydaviškio k.; Nemuno upės slėnio kair. šlaitas
· Dabartinis apsaugos statusas: geologinis gamtos paminklas
· Dabartinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 2000
· Pradinis apsaugos statusas: republikinės reikšmės geologijos paminklas
· Pradinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 1974
· Priklausymas kitiems paminklams: nepriklauso
· Priklausymas saugomai teritorijai: Nemuno kilpų regioninis parkas
· Sudėtis: Limnoglacialinės nuosėdos sudarytos iš didžiumos juostuoto molio
· Aprašė: A.Linčius, 1990

ilgis aukštis
1700 40

„Versmės“ leidykla rengia ir 2005–2006 m. numato išleisti monografiją „Balbieriškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas etnologas prof. Vacys Milius.

balbieriskis
Balbieriškio apylinkių reljefas ir hidrografija.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998 m. Lapo "Balbieriškis"  elev.e00, rivers.e00ir km5.e00 sluoksniai
GRASS-57 formate. (pilki plotai klaidos, atsiradę konvertuojant ).
balbieriskis
Balbieriškio apylinkės. Saugomų teritorijų ribos
Lapo "Balbieriškis"  adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.
balbieriskis
Balbieriškio apylinkių reljefas ir hidrografija.
LTDBK50000-V  Valstybi
Lapo "Balbieriškis"  elev.e00, rivers.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-53 formate.
balbieriskis

 Balbieriškio apylinkių keliai. ir saugomų teritorijų ribos
Lapo "Balbieriškis" infra.e00, adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS-53 formate.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: k-kronikoje, metraštyje; i-inventoriuje, akte; ž-žemėlapyje; v-vardyne, žinyne; privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
15.Balbieriškis
1515 i
Hanusiszki
(27 )  nuo Hanuso

1578 ž
Balbieriski
(J.Portancijaus ž.)

1613 ž
Barwiriski
(1 )

1808 ž
Balwierziski
(3 )

1900 ž
Balvieriškiai
(5 )

1911 ž, 1920 ž
Balbieriškis
(6, 8 )

1917 ž
Balbėriškis
(7 )

1943 ž
Balwerischken
(VO )
 

A. Semaška "Pasižvalgymai po Lietuvą" 2004, 406-407p. rašo: "...Balbieriškio įkūrimo data laikoma 1502 m. balandžio 25 d., kai Lenkijos ir Lietuvos karalius Aleksandras šias žemes padovanojo gydytojui vokiečiui Hanusui Sudomanui. Čia jis pasistatė dvarelį, įkūrė miško verslovę..."