BATAKIAI
 mstl. Tauragės r.                           Šilalė                Skaudvilė
batakiai
                 Tauragė
Lietuvos geografinis žemėlapis copyright Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2001

Šv. Onos bažnyčia pastatyta1991 m
.skaudvile
Batakių apylinkių reljefas, administracinės bei saugomų teritorijų ribos.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Skaudvilė"   elev.e00 ir adm.e00 sluoksniai  GRASS-57 formate.

skaudvile
Saugomų teritorijų ribos Batakių apylinkėse.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Skaudvilė"    adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.

skaudvile
Batakių apylinkių reljefas ir hidrografija.
 LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Skaudvilė"   rivers.e00, elev.e00, infra.e00 ir adm.e00 sluoksniai GRASS -53 formate.Vienas iš seniausių Žemaitijos miestelių, išsistatęs į pietus nuo Tauragės-Skaudvilės kelio, prie tvenkinio. Dabar tai seniūnijos centras. Netoli jo, Ančios ir Batakės upelių santakoje, dunkso piliakalnis, greta jo – senovinė gyvenvietė. Spėjama, kad čia, ant Batakių piliakalnio, stovėjo Aukaimio pilis, kuri istoriniuose šaltiniuose minima jau nuo 1285 m. Kryžiuočiai, norėdami užkariauti Karšuvos žemę, ją puolė net keletą kartų. Pilis galutinai sunaikinta apie 1328-1329 m. Netoli šios pilies vėliau įsikūrė Batakių dvaro centras, kuris rašytiniuose šaltiniuose pradedamas minėti 1503 m. Pirmoji bažnyčia Batakiuose pastatyta 1509 m. Ji perstatyta 1766 m. ir visus žavėjo savo barokinio stiliaus puošyba, ilgą laiką buvo seniausias liaudiškojo baroko pavyzdys Lietuvoje. Bažnyčia 1971 m. sudegė. Vietoje senosios 1989 m. pastatyta nauja bažnytėlė – priestatas prie senosios varpinės.
1899-1910 m. Batakiuose gyveno Kantorius Fridrichas Ima, kuris spaudai parengė ir išleido lietuvišką Šventojo rašto istoriją. Batakiuose, ant Ančios kranto, stovi Rakauskų dvaro likučiai.
Istorija
Senieji dvarai ir miesteliai
Kiti Žematijos dvarai ir miesteliai


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr- kronikoje;
metraštyje; i -inventoriuje,akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
18. Batakiai
1300
Oukam (Aukkaimis)
H.Lowmianski
S.Zojazckowski
J.Jurginis
V.Biržiška [Skaudvilė]

1526 ž
Botoky
(O.Wapowski)

1569 i
Botogi


1613 ž
Betoki
(1)

1669 ž
Pottagen
(K.Lange, Prūsijos ž.)

1819
Batoki
(planas) (34)

1865
Botoki
(planas) (34)

1900 ž
Batokai
(5)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž, 1933 ž
Batakiai
(6, 7, 8, 9)