Jono Deksnio biografija

J.Deksnys gimė 1904-12-04 Butėniškio viensėdyje, Juodupės valsčiuje, Rokiškio apskrityje.
1925 m. baigęs Rokiškio gimnaziją, įstojo į Prahos aukštąją technikos mokyklą ir įsigijo inžinieriaus geodezininko diplomą. Pinigų studijoms užsidirbdavo vasarą matininkaudamas.
Nuo 1932 m. - Vytauto Didžiojo universiteto geodezijos katedros asistentas. Tuo pat metu 1933-1935 m. dirbo Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos fotogrametrijos ir kadastro mokytoju. 1932-1933 m. būdamas Kauno matavimų tarnyboje, įvykdė Kauno precizinę niveliaciją ir 1936-1937 m. vykdė praplėstos miesto teritorijos trianguliaciją.
Nuo 1929 m. bendradarbiavo "Matininkų ir kultūrtechnikų Balse", "Savivaldybėje", "Žemėtvarkoje ir Melioracijoje", čekų geodeziniame žurnale "Zememeričsky Vestnik", "Technikoje ir Ūkyje", "Kosmose", rašydamas geodezijos ir miestų tvarkymo, fotogrametrijos klausimais. Svarbesni straipsniai: "Miestų matavimo reikalai", 1933, "Geodezinė terminologija", 1934, "Gamta, urbanizmas, geodezija ir mes", (Kosmos, 1935), "Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva" (Kosmos, 1935) ir kt.
Uždarius Vytauto Didžiojo univesitetą 1943 m. J.Deksnys grįžo dirbti į jį 1944 m. rudenį, o vėliau, pavadinus jį Kauno politechnikos institutu, jame dirbo vyr. dėstytoju iki 1956 m.
J.Deksnys buvo pakviestas dirbti į Respublikinį vandens ūkio projektavimo institutą vyriausiuoju geodezininku, o išėjęs į pensiją dar dirbo institute iki 1974 m. Šiuo laikotarpiu J.Deksnys sudarė reperių aukščių katalogą ir ir jų išsidėstymo schemas M 1:100000. Tyrinėjimo objektai  skirti drenažo projektavimui, buvo M 1:2000  100-200 ha ploto ir išsidėstę po visą respublikos teritoriją, todėl aukščių pagrindo pririšimui buvo būtina ši informacija.
J.Deksnio iniciatyva buvo sudarytas 1960m.Lietuvos hidrografinio žemėlapio M 1:200000 redakcinis originalas. Prieš sudarant žemėlapį buvo atliktas labai kruopštus redakcinis paruošiamasis darbas, panaudojant fotoplanus M 1:10000, juos mažinant ir kopijas montuojant M 1:100000 topografinio žemėlapio suskaldymo lapais. J.Deksnys iš įvairių šaltinių surinko upių ir ežerų vardus ir pravedė vandenskyrų linijas tarp upių baseinų. Šią medžiagą panaudojo Lietuvių kalbos institutas, 1963 m. išleidęs "Lietuvos upių vardyną", kuris ir dabar naudojamas sudarant visus žemėlapius.
Negalėdamas naudotis topografiniais žemėlapiais jis ėmėsi sudaryti Lietuvos rajonų hidrografines schemas M 1:100000, kurios buvo dvispalvės ir padaugintos didesniu tiražu. Tokiu būdu hidrografinio žemėlapio medžiaga tapo prieinama vartotojui.
Nuo 1974 m. J.Deksnys dirbo toliau savo mėgiamą darbą namie šia tematika: 1) "Lietuvos vietovardžių kaita XIII-XX a., 2) "Suvalkijos žemių kaita nuo Vytauto Didžiojo laikų iki XX a., 3) Kauno miesto geodezinių darbų vykdymo studija".
J.Deksnys savo sukauptą medžiagą mielai perduodavo prof. Č. Kudabai, rašiusiam straipsnius, Statybos ir architektūros instituto moksliniams bendradarbiams, įvairiems muziejams.
J.Deksnys dalyvavo visose ir dirbo savo mėgstamą darbą, kurį nutraukė sunki liga tik mėnesį prieš mirtį. Mirė 1989m.kovo 30d.
V.Vainauskas.Jonas Deksnys 90-mečiui paminėti. "Žemėtvarka ir melioracija" 1994 Nr. 3.