BŪDVYDŽIAI
k.  Šiaulių r.Telšiai
budvydziai
Kelmė

ŠiauliaiLietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje"
Šaltiniai

19.Būdvydžiai
Anksčiau buvo rašoma metais: kr-kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda

1843 ž
Juzefov, dv.
(4) (30)

1936
Budvydziai
(L)

1923 v 1933 ž
Juozapava
(26,9)

1939 ž
Juozapiškė
(LŽ)1203