PROF. VACLOVO CHOMSKIO 95 METŲ JUBILIEJUI

chomskis
chomskis
 Prof. Vytautas Dvareckas, dr. Jonas Milius. Mūsų šviesiuosius profesorius prisiminus. Geografijos metraštis XXXII, 1999, 379p.
chomskid chomskis

chomskis


mardosiene
Danutė Žiūkaitė Mardosienė
GIS ir kartografijos skyrius
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


PRANEŠIMAS
prof. Vaclovo Chomskio 95-tąsias gimimo metines
pažymint 2004 m. lapkričio 18 d.
Vilnius

VACLOVAS CHOMSKIS IR KARTOGRAFIJA

IŠTAKOS
Gimė 1909 m. lapkričio 14 d. Rietave, Plungės rajone Oginskio orkestro muzikanto šeimoje, kurioje gimė 12 vaikų, iš kurių užaugo 6.  Vaikystė prabėgo  Oginskio dvaro parko pakraštyje Jūros upės pakrantėje
 Mokslai
4-ios gimnazijos klasės Rietave;
Kauno technikos mokykla;
Kauno mokytojų profsąjungos vakarinė gimnazija, baigta penketais;
1929 m.Kauno humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos skyrius;
1936 m. baigtas Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, matematiko ir fiziko diplomas
Darbinė veikla
1936 m. mokytojavo Kauno suaugusių gimnazijoje, kurioje kadaise mokėsi pats;
2 metai Rokiškio gimnazijoje;
1940 m. Vilniaus universiteto fizikos katedroje, vėliau asistentas Geografijos katedroje;
1945 m.kartografijos katedros vedėjas;
1946-1964 m. Gamtos mokslų fakulteto dekanas;
Mokslinė,  pedagoginė, administracinė  veikla
 1948 m. mokslų kandidato disertacija ,,1613 m. Lietuvos žemėlapio analizinis vertinimas su kartografinio vaizdo vystymuisi”;
    1952–1968 m. Fizinės geografijos ir kartografijos katedros vedėjas;
    1966 m. įkūrė Kartografijos laboratoriją;
    1967 m. apgynė geografijos mokslų daktaro disertaciją ,,Ežerų dubens forma ir kai kurie vandens masių statikos, dinamikos ir termikos klausimai”
   1969 m. įkurta Inžinerinės fotogrametrijos laboratorija
  Knygos
1969 m. išleista monografija ..Mažųjų ežerų dinamika ir termika”
1979 m. išleista knyga ,,Kartografija”
1981 m. Lietuvos TSR atlasas (lietuvių ir rusų kalba).
2004 m. išleista  V.Chomskio mokslų kandidato disertacija
 VEIKLOS  SVARBA
 Suburtas reikiamų kartografavimui specialistų kolektyvas;
Įkurta Kartografijos laboratorija (1966);
Įkurta Inžinerinės fotogrametrijos laboratorija (1969);
Ruošiami kartografijos specializacijos studentai;
Įkurta Kartografijos katedra (1945m.) Vilniaus universitete, vėliau sujungta su Fizinės geografijos katedra;
Vykdytas mokslinis darbas teminio kartografavimo srityje;
Vadovauta kompleksinio atlaso parengimui;
Parašytas kartografijos vadovėlis;
VEIKLOS  TĄSA
Buvę studentai tęsia darbus
įvairiose institucijose ir šiandien, įtakodami kartografavimą įvairiu lygmeniu ir aspektu:

VALDYMO INSTITUCIJOSE
1.Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM
(Tomas Duksa, Danutė Mardosienė);
2. Aplinkos ministerijoje (Vitalija Valantiejienė);
3.Susisiekimo ministerijoje (Rita Sitonienė);
MOKSLO INSTITUCIJOSE
1.Vilniaus universitete (Albinas Pilipaitis, Marytė Dumbliauskienė, Regina Bugorevičienė, Lidija Kavaliauskienė);
2.Geologijos ir geografijos institute (Vanda Narkūnienė)
VEIKLOS  TĄSA
                      GAMYBINĖSE INSTITUCIJOSE
1. Mokslo ir enciklopedijų leidykloje (Gražina Pariokienė ir kt.)
2. Kultūros pavelde (Marytė ir Rimas Žvirbliai);
3. Nacionaliniame kartografavimo centre Aerogeodezijos institute Kaune (Danutė Akelaitytė, Valė Krizonienė);
4. Valstybiniame žemėtvarkos institute (Alfreda Jasionienė ir kt.);
5. Privatūs matininkai (Algis Sitonis ir kt.)
VEIKLOS REZULTATAI
           Lietuvos teritorija šiandien padengta
     1. Topografiniais žemėlapiais
         M 1:10 000, 1:50 000, 1:200 000; 1:250 000
            skaitmeninėje ir spaudinėje formoje;
      2.  Oro navigacijos žemėlapiais
                M 1:250 000, 1:500 000;
Vykdomas įvairiakryptis teminis kartografavimas, numatant naujo atlaso leidimą.

PALINKĖJIMAI

TEGUL  ĮVAIRIAPUSĖS ASMENYBĖS DĖSTYTOJO, PROFESORIAUS VACLOVO CHOMSKIO ŠVIESA IR       IŠMINTIS LYDI MUS VISUS  GYVENIMO KELYJE, SUTEIKIA JĖGŲ TĘSTI TOLIAU JO PRADĖTUS ĮVAIRIALYPIUS DARBUS IR  KARTOGRAFUOJANT LIETUVĄ