DARSŪNIŠKIS
k. Kaišiadorių r.


į  Kauną
darsuniskis
į  Prienus
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2001Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1855 m.


 Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai
Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
23. Darsūniškis
...
Poseur, Posur
Gilb. de Lanney 1414

1372 kr
Dir(s)une
(15) (45)

1375 kr
Dyrsungen
(SRP) II

1381
Sunepil
(43)

1381 kr
Dirsunenhusen
(SRP)III

1613 ž
Dorsuniški
(1)

1808 ž
Darsuniszki
(3)

1843 ž
Dersuniški
(4)
darsuniskis
Rusijos topografinis žemėlapis
M 1:420000, išleistas 1891 m.
1883 ž
Darsuniški
(RT)

1900 ž, 1911 ž, 1920 ž
Darsuniškis
(5, 6, 8)

1917 ž
Darsuniškės
(7)

1923 v
Darsūniškiai
(26)

"1372 m. kryžiuočiai mini sudeginę Dirsunen pilį". A.Semaška.Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 137p.