DELTUVA, Ukmergės r.

ukmerge
Deltuvos apylinkių reljefas ir hidrografija.
LTDBK50000 copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Ukmergė" sluoksniai rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 GRASS- 57 formate. (Pilki plotai yra klaidos, atsiradę konvertuojant į GRASS-57 formatą).                                    
          į  Panevėžį
deltuva
  į Jonavą

Lietuvos geografinis žemėlapis
copyright  Nacionalinė žemės tarnyba
 prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos, 2001
ukmerge
Deltuvos apylinkių reljefas, hidrografija ir keliai.
LTDBK50000 copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Ukmergė" sluoksniai rivers.e00, elev.e00, infra.e00 ir km5.e00 GRASS- 53 formate.
Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1752 m.Jono Deksnio  rankraštis  "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr - privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuorodos
24. Deltuva
1385 kr
Diavialtowo
(27)

1593 i
Devialtov
(Spr 1)

1597 i
Dziewaltow
(Spr I)

1613 ž
Diwaltow
(1)

tarp 1867-1914
Konstantinovo
(RA) Konstantino Kaufmano garbei

1887 ž
Konstantinovo
(Kauno gub. ž.)

1911 ž, 1917 ž 1920 ž
Deltuva
(6, 7, 8)

1923 v
Deltuva (Konstantinava)
(26)

"Nedidelis miestelis gali pasigirti savo istorija XIII-XIV a. tai dalis Deltuvos žemės, kuri apėmė dabartinės Deltuvos, Ukmergės, Kavarsko,Anykščių, Kurklių, Utenos, Molėtų, Dubingių, Giedraičių, Videniškių, Balninkų, Šešuolių apylinkes. Deltuvos žemė minima 1219 m. sutartyje su Galiču-Volyne.XIV a. -tai Vytauto rėmėjų Valimantaičių tėvonija. Vėliau Deltuvą valdė Kęsgailos. Kai XVI a pr. vieną iš Kęgailaičių vedė kunigaikštis Radvila, Deltuva perėjo į Radvilų rankas..." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 586-587 p.