GEGRĖNAI
k. Plungės r.

į Skuodą

gegrenai
  į Plateliusį Plungę


Jėzaus Nazariečio bažnytėlė statyta 1754 m. medinė, jos statybą fundavo Venclauskiai
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
31. Gegrėnai
...
Skrodle alias
Giegrany
(42)

1843 ž
Gegrany
(4)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž, 1923 v
Gegrėnai
(6, 7, 8, 26)

"Viena iš hipotezių teigia, kad vietovardis minimas nuo Mindaugo laikų -1253 m. (B.Kviklys. "Mūsų Lietuva"). Gegrėnų dvaro savininkas Mykolas Venclauskis dalyvavo 1863 m. sukilime, užtai ištremtas į Sibirą, o dvaras nusavintas. Išliko tik buvusio dvaro želdiniai.