JONIŠKĖLIS
mst. Pasvalio r.


    į Linkuvą
joniskelis
į  automagistralę Šiauliai-Pasvalys                
Lietuvos geografinis žemėlapis
  Nacionalinė žemės tarnyba prie
  Žemės ūkio ministerijos, 2001

joniskelis
Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1792 m.


Gausioje Joniškėlio dvarininkų Karpių giminėje būta visokiausių žmonių. Pavyzdžiui Ignas Karpis (1780 – 1808) testamente įrašė, kad dalis dvaro pajamų būtų skiriama ligoninei ir mokyklai išlaikyti. Joniškėlio ligoninė tapo pirmąja kaimo ligonine Lietuvoje, o Joniškėlio parapinė mokykla – pirmąja šio tipo mokykla Lietuvoje, kur valstiečių vaikus imta mokyti žemės ūkio pagrindų, žinias siejant su gamybine praktika tam tikrame paskirtame plote. Karpių giminėje būta ir tokių, kurie nuslėpė Igno Karpio testamento teiginį, kad jo dvarų valstiečiai, nors ir negavę žemės, paleidžiami iš baudžiavos.
Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
41. Joniškėlis
...
Joniškiai
(13)

1736 i
Janiszki alias Janiszkiele


1806 ž
Joganiškele
(R) (4)((RA)

1883 ž
Joganiškeli
(RT)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Joniškėlis
(6, 7, 8)

1943 ž
Johanischkehl
(VO)

"Miestelio pradžia sietina su bažnyčios atsiradimu, o pirmoji bažnyčia čia įsteigta 1685 m. Vėliau miestelio augimas susijęs su dvarininkų Karpių veikla. 1736 m. Jokūbas Ignas Karpis iš Lietuvos Lenkijos karaliaus gavo privilegiją rengti čia turgus... Karpiai šias valdė iki Antrojo pasulinio karo." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 381 p.