KLAIPĖDA
mst.
klaipeda Lietuvos geografinis žemėlapis
  Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio minsterijos, 2001

Jono  Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais:
kr- kronikoje, metraštyje; i- inventoriuje, akte;
 ž- žemėlapyje; v- vardyne, žinyne;
pr- privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
54. Klaipėda
1252 kr
Mumelburg
(SRP )

1256 kr
Kleupeda
(SRP )

1323 kr
Memela
(SRP )

1372 kr
Mymmel
(SRP )

1409 i
Calaypeda
(Zurkalowski, Studien)

1578 ž
Memmel
(J.Portancijaus žemėlapis)

1683 ž
Mummel
(Abris d. Vestung..).

1685 ž
Memmel
(Abbiltung d. Vestung...)

1806 ž
Memel
(R )

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Klaipėda
(5, 6, 7, 8)