KRINČINAS
mstl. Pasvalio r.į Pasvalį

krincinas
                                             į Vabalninką
 
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2001

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia statyta 1777-1781 m.
Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų  pavadininmų kitimas 13 -20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
60. Krinčinas
1586 i
Paversmės
(Inv)

1611 i
Kriniczyn
(37)

...
Paversmis
(40)

1806 ž
Krintschin
(R)

1843 ž, 1887 ž
Krinčin
(4) (Kauno
gub. ž.)

1883 ž
Kriničin
(RT)

1900 ž, 1917 ž, 1920 ž
Krinčinas
(5, 7, 8)

1923 v
Krinčinas (Min-Laburija)
(26)