VINCENTAS VIDUTIS NAVICKAS

(1938.06.05 - 2006.02.06)
Vincentas Vidutis Navickas staiga mirė 2006 m. vasario 6 d. Kaune.
Palaidotas I Romainių kapinėse.

Gimė 1938-06-05 Panevėžyje.

Vincento tėvas Petras iki sovietmečio dirbo Panevėžio apskrities saugumo organuose, tad buvo areštuotas ir dingo be žinios. Lietuvai atgavus nepriklausomybę sužinota, kad 1941-12-19 jis sušaudytas. Todėl mokslas Panevėžio vidurinėje mokykloje buvo susietas su darbu motinai padėti. 1957 metais įstojo į KPI statybos fakultetą, 1958 metais perėjo į Hidrotechnikos fakultetą, kur studijavo inžinerinę geodeziją. 1962 metais baigė KPI, įgydamas inžinieriaus geodezininko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Žemės ūkio statybos projektavimo institute. 1971 metais pervedamas tolimesniam darbui į Inžinerinių tyrinėjimų instituto Kauno filialą. 1974 metų gegužės mėn. paskiriamas Geodezijos I skyriaus viršininku. Kauno inžinerinių tyrinėjimų institutą reorganizavus į UAB “Kauno inžineriniai tyrinėjimai”, paskiriamas technikos direktoriumi. Šiose pareigose tebedirba ir dabar.

Vincentas Navickas visuomet domėjosi naujovėmis, vienas pirmųjų diegė į gamybą naujas skaičiavimo priemones, instrumentus, domisi programavimu. Tai aukštos kvalifikacijos specialistas, dosniai dalijantis savo patirtį jaunesniems specialistams.

UAB “Kauno inžineriniai tyrinėjimai” direktorius A. Kuzmickas, 2002

Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 30


Medžiagą atsiuntė Vidmantas Navickas ir Romualdas Girkus.