GYVENIMĄ PASKYRĘS GEODEZIJAI


VIDUTIS ŠTUOPYS (1939-2009)

Šių metų kovo 21-sios rytą nustojo plakusi geodezijos veterano VIDUČIO ŠTUOPIO širdis. Klastinga liga palaužė talentingą inžinierių,pedagogą ir mokslininką. Netekome erudito, nuoširdaus gyvenimo mylėtojo, kuris amžinam poilsiui atgulė Vilniaus Sudervės kapinėse. Prie kapo atsisveikinimo žodžius tarė Kauno Politechnikumo ir Kauno Politechnikos instituto bendramoksliai. Šeimos tėvo gyvenimo nuostatas perėmė žmona Gražina ir trys jo sūnūs.

   V. Štuopys gimė 1939 m. liepos 15 d. Kaune. 1953- 1957 mokėsi Kauno politechnikume, o 1962 - aisiais baigė Kauno politechnikos institutą. Technikume įsigijęs statybininko specialybę aukštojoje mokykloje tęsė studijas Statybos fakultete. 1958 m. po ilgos pertraukos Hidrotechniko fakultete atnaujinus geodezininkų rengimą V. Štuopys dešimties buvusių Statybos fakulteto studentų grupėje ėmėsi inžinerinės geodezijos specialybės mokslų.1962 m.įgyti inžinieriaus kvalifikaciją pavyko Vidučiui ir šešiems jo bendramoksliams.


V.Štuopys  darbo veiklą praėjo 1960 m. statybos projektavimo institute dar būdamas studentu, o 1962 m. inžinerinės geodezijos specialybės diplomas atvedė į Mokslų akademijos Geologijos ir geofizikos sektorių, tuo metu vykdžiusį gravimetrinius darbus naftos paieškoms Lietuvoje. Aktyviai dalyvaudamas moksliniuose darbuose ruošė mokslinius pranešimus ir dalyvavo Tarptautinių Geofizinių metų konferencijose. Išskirtinos jo mokslinės pastangos susijusios su bendrosios Žemės formos lygties nustatymu, itin svarbiu geodezijos ir astronomijos matavimų apdorojimui, kurios buvo publikuotos Geodezijos skyriaus darbų I tome.

 1965 m. V.Štuopys Vilniaus namų statybos kombinate atliko geodezinius darbus stambiaplokščių namų statybai, geodezinius matavimus naudojamų telkinių apskaitai ir tuo pačiu metu dėstė Kauno politechnikos institute geodezinę gravimetriją. Nuo 1967-ųjų dirbdamas Sąjunginio projektavimo instituto Lietuvos architektūros-projektavimo dirbtuvėse kartografavo Lietuvos ir Baltarusijos parkus. Neilgam grįžo į Vilniaus statybos kombinatą, o nuo 1970-ųjų penkerius metus rengė geodezininkus Vilniaus statybos

technikume. Čia organizavo geodezinę ir fotogrametrinę mokymo bazę su stendinių topografinių nuotraukų atlikimo galimybėmis. Išlydėjo penkias geodezijos specialistų laidas. Nuo 1975 m. V. Štuopys tapo sėslesnis" - 17 metų su Vilniaus statybos ir architektūros valdybos grupe ženklino vietovėje būsimus Vilniaus statinius.

Besikuriančiai Valstybinei geodezijos ir kartografijos tarnybai ypač buvo reikalingi plačios erudicijos, išprusę geodezijos ir kartografijos specialistai. Tad nuo 1992 m. šioje tarnyboje V. Štuopys kuravo pirmąjį užsienio valstybės finansuojamą projektą ,, Renewal of cartography - Lithuania" Lietuvos kartografijai,kurio pirmasis etapas baigtas 1995 metais, atnaujinant Aerogeodezijos instituto Kaune įrangą bei diegiant vakarietiškas technologijas.

2000 m. V. Štuopys išleidžiamas į pensiją baigė Geodezijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnyboje. Iki paskutinių gyvenimo dienų jis neprarado poreikio

domėtis mokslinėmis problemomis, šeimos butą užkrovęs knygų statiniais.

Vidučio Štuopio šviesus atminimas ilgam išliks jo bendramokslių, mokinių ir bendradarbių širdyse.                                                 

R.Girkus,A. Gliožaitis,V.Lukoševičius,A.MažeikaMatavimai


Su bendramoksliaisSvečiuose pas prof. V.Vainauską.