PABIRŽĖ
  Biržų r.pabirze
į Pasvalį

į BiržusLietuvos geografinis žemėlapis
  copyright   Nacionalinė žemės tarnyba  prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001


pabirze
Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1910 m.

  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Ankščiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
79. Pabiržė
1515
(Pabiržė)
(40)

1613 ž
Podbirže
(1)

1674-1777
Rastauskynė
(40)

1806 ž
Podbirshi (Rostovsk)
(R)

1843 ž
Podbirži-Rostovsk
(4)

1887 ž
Podbirži
(Kauno gub. ž.)

1904 v
Podbiržė arba Rastauskinė
(46)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž
Pabiržė
(5 ,6, 7)

1919 ž
Rastauckinė
(ŽV)

1915 ž
Podbirže
(WR)

1920 ž
Pabiržės
(8)

1923 v, 1933 ž
Pabiržė
(26, 9)

1941 ž
Unter-Birsen
(VO)

"Miestelis minimas nuo 1515 m., kai čia pastatyta medinė bažnyčia." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 63 p.