Jono Deksnio publikacijos ir darbai

Straipsniai:
J. Deksnys. Miestų matavimo reikalai, 1933.
J,Deksnys. Geodezinė terminologija, 1934.
J.Deksnys. Gamta,urbanizmas,geodezija ir mes. Kosmos, 1935.
J.Deksnys. Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva. Kosmos, 1935.
J.Deksnys. Lietuviški žemėlapiai per pirmą dvidešimtmetį (1900-1920). VTU Geodezijos darbai Nr.20. Vilnius, 1994. (atspausdintas po mirties).

Darbai:

1. Lietuvos vietovardžių kaita nuo XIII iki XX a.
2. Suvalkijos žemių nuosavybės kaita nuoVytauto Didžiojo laikų ikiXX a.
3. Kauno miesto geodezinių darbų vykdymo studija.
4. Lietuvos hidrografinio žemėlapio M 1:200000 redakcinis originalas. RVŪPI, Kaunas, 1959.
5. Lietuvos rajonų hidrografinės schemos M 1:100000. RVŪPI, Kaunas, 1960.
6. Matavimai Lietuvoje 16-20 amžiuje.
7. Lietuvos viršukalnės
8. Lietuvos Respublikos žemėtvarka 1919-1939 m.

Nepublikuoti rankraščiai:

1. Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amž. Kaunas, 1985.
2. Mūsų geodezinės terminijos ištakos. Kaunas, 1985.Straipsniai apie J.Deksnį:

V.Vainauskas. Lietuvos fotogrametrijos pradininkas Jonas Deksnys. VTU Geodezijos darbai Nr. 20. Vilnius, 1994.
V.Vainauskas. Jonas Deksnys 90-mečiui paminėti. "Žemėtvarka ir melioracija" 1994 Nr.3.
D.Mockienė, R.Girkus. Laiškai iš artimos praeities. VGTU "Geodezja ir kartografija", 2001, XXVII tomas, Nr.1.