Jono Deksnio straipsnių rankraščių sąrašas

Pavadinimas
Rankraštis

Metai
Apimtis
Pastabos
Gradiniai matavimai (apžvalga)
rankraštis
matavimai
1946
11 p., 9 brėž.

(Kolektyviniam darbe) P.Orlovo  Geodezija - vertimas, redagavimas
Lietuvos žodynų ir enciklopedijų leidykla
1948


Fotografija ir mikrofilmai bibliotekų darbe
mašinraštis
1949
18 p., 5 brėž.

Lietuvos reperių tinklas Baltijos aukščių sistemoje
mašinraštis
1951
10 p., 3 brėž.
Žemės ūkio statybos projektavimo institute sudarytas katalogas
(Kolektyviniame darbe) Geodezija (tacheometrijos skyrius)
Valstybinė Politinių ir Mokslinių leidinių leidykla
1957
509 p.

LTSR istorinės geografijos dokumentai, jų tvarkymas
mašinraštis
1959
15 p.,10 brėž.

1894-1941 m. niveliacijų kataloguose pataisos į Baltijos 1942 m. sistemą
mašinraštis su grafikais
1960

Žemės ūkio statybos projektavimo institute sudarytas katalogas
Kauno miesto žemės 15-20 amž.
mašinraštis su 5 žemėlapiais
1966
18  p. 5 žmlp.
Atiduota Kauno miesto genplano komisijai
Sausinimui nuvedamo tinklo inventorizacija ir 1:50000 žmlp.
mašinraštis paruoštas Vandens ūkio projektavimo institute
1972
17 p., 12 brėž.
Vandens ūkio projektavimo institutas
Viršukalnės Žemaičių ir Aukštaičių aukštumoje


  Aukščių palyginimo lentelė
virsukalnes


reljefas

Lietuvos Rytų hipsometrinis žemėlapis
1974
5 p., 3 brėž., 5 lentelės

Iš valakinės žemėvaldos (atsakymai į paklausimą)
Mokslas ir gyvenimas
1977
2 p.

Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje
Apgyventos vietos

pagal 1930-73 m. kartoteką fotografuotas rankraštis
apgyventos-vietos
1985
62 p. su provizorine schema
Mūsų geodezinės terminijos ištakos
rankraštis
1985
21 p.

Miesto, miestelio vidurmiesčio toponimai
rankraštis 1980
10 p.


Moderniniai topometriniai instrumentai
mašinraštis
1942
16 p. ,13 p. su pav ir brėž.
Matininkų kvalifikacijos pagilinimo kursai
Skaitmenys ir skaičiai (Matavimų istorija)
rankraštis
1941
10 p. 3 p. su pav. ir brėž.
Konspektas
Geodezinių instrumentų evoliucijos bruožai
rankraštis

16 p., 8 p. su pav. ir brėž.