RASEINIAI
mst.
raseiniai
Lietuvos geografinis žemėlapis
copyrightNacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001

raseiniai
Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia pastatyta 1729 m.


raseiniai
Raseinių apylinkių reljefas,  hidrografija ir keliai.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Raseiniai" elev.e00 , rivers.e00, infra.e00 ir km5.e00  sluoksniai  GRASS-53 formate.

raseiniai
Raseinių apylinkių reljefas ir saugomų teritorijų ribos.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
  Lapo "Raseiniai" elev.e00 ir adm.e00 sluoksniai  GRASS-57 formate.Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje, metraštyje;
 i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
91. Raseiniai
1253
...
(27)

1322 kr
Russigena
(SRP) I  II

...
Rossegene
(Cadex  Dip )

1377 kr
Russenia
Rossigen
Ruschigen
SRP II

1385 kr
Rossyeyn
(SRP) w25

1575 i
Rosejni, Rossijeny
(RŽK) J. Sprogio

1595 ž
Rosein
Mercator, ž. Lithuania

1613 ž
Rosieni-Samogitie
Metropolis
(1)

1655 ž
Ros
(J.Janssonijaus ž.)`

1716 ž
Rosienne
(J.B.Homanno atl.)

1772 ž
Rosienie
(2)

1806 ž
Rossienie
(R)
raseiniai
Rusijos topografinis žemėlapis M 1:42000,
 išleistas 1893 m.
1843 ž
Rossieny
(4)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Raseiniai
(5, 6, 7, 8)

1943 ž
Raseinen
(VO)