RUDAMINA
mstl. Lazdijų r.
rudamina
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001


Rudamina. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1757 m.

Lazdijai. Šv. Onos bažnyčia pastatyta 1895 m.Šeštokai. Švč. Mergelės Marijos,
Nuolatinės globėjos bažnyčia pastatyta
1924 m.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lazdijų  apylinkių hidrografija, keliai ir žemėnaudos.
Lapo "Lazdijai "  rivers.e00 , infra.e00, km5.e00  ir landu.e00 sluoksniai GRASS-62 formate.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje, metraštyje;
i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje; v -vardyne, žinyne;
pr -privilegijoje
Šaltinio nuoroda
96. Rudamina

1613 ž Rudomina
(1)

1808 ž Urdomina od. Rodomina
(3)

1843 ž Urdomina
(4)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž Rudamina
(6, 7, 8)

1923 v Rūdamina
(26)