XX amžiaus Lietuvos geodezininkai ir kartografai


SĄRAŠAS (sąrašas tikslinamas)


BAGDONAS JONAS

DEKSNYS JONAS (1904-1989)

GŪŽYS  JURGIS (1902-1957)

KASPARAITIS BONIFACAS (1925-

KRIKŠČIŪNAS

LIESIS IZIDORIUS

MELISIAKAS VACLOVAS (1927-

PUPINIS BRONIUS (1909-1992)

TAMUTIS