ŠIAULIAI
mst.
siauliai

Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
 prie  Žemės ūkio ministerijos,  2001
siauliai
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta 1626 m.


  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje, metraštyje;
 i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
112. Šiauliai
1254 kr
Saulen
(Rygos arkiv. dok.)

1358 kr
Saulia
(H.Wartberges kr.)

1613 ž
Szawle
(1)

...
Velikije Šovli
(Šiaulių metr. 1933)

1772 ž
Szawle
(2)

1806 ž
Schawli
(R)

1843 ž
Šavli
(4)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Šiauliai
(5, 6, 7, 8)