SIDABRAVAS
mstl. Radviliškio r.


              į Pakruojį
sidabravas
į Kėdainius


į PanevėžįLietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001


Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1829 m.


Tarp Miškių kaimo ir Rokonių dvaro 1829 metais dvarininkas Matas Tracevskis, pasitarnaudamas vietos gyventojams, savo žemėje pastatė Švenčiausios Trejybės bažnyčią, kadangi artimiausios Šeduvos ir Naujamiesčio bažnyčios buvo toli. Pastačius bažnyčią, aplink ją žmonės pradėjo statytis namus, kurtis ilgesniam gyvenimui. Taip pradėjo formuotis miestelis.

Sidabravo pavadinimo kilmė nėra žinoma. Legendoje pasakojama, kad Matas Tracevskis mirdamas ištaręs „Szczodrze odwdięczyl się Bogu“ (liet. – dosniai atsilyginau Dievui). Žmonės, bekartodami tą lenkišką posakį, vietovę pradėję vadinti Szczodrowu. Juozo Tumo – Vaižganto, 1905 metų pabaigoje kunigavusio Sidabravo parapijoje, pastangomis, lenkiškas miestelio pavadinimas buvo sulietuvintas.  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje, metraštyje;
 i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr - privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
100. Sidabravas
1806 ž
Szczedrobowo+Myszki
(R)

...
Mieškai
(46)

1883 ž
Ščedobrova
(RT)

1911 ž 1920 ž
Sidabravas
(6) (8)

1923 v Sidabrava (26)

1936
Rokoniai
(28)

1939 ž
Sidabravas+Miškiai
(LŽ) 1305