SKAPIŠKIS
mstl. Kupiškio r.


  į Pandėlį
skapiskis
į Kupiškį
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001


Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia mūrinė pastatyta 1819 m.

 
Dokumentai tvirtina, kad kunigaikštis Aleksandras XV amžiuje gyvenvietėje ant Mituvos ežero kranto leido rengti turgus. Ir tik 1633 m. kovo 15 d. Vladislovo Vazos potvarkiu dvaro savininkas Felicijonas Stanislovas Skopas-Ožys galėjo ne tik kviesti turgus, bet ir kurti miestelį. Žemės dvarininkams eidavo iš rankų į rankas. Miestelis imtas vadinti įtakingiausio dvarininko - tarmiškai Skopo - vardu.

Pirmoji bažnyčia šioje vietoje galėjo būti pastatyta dar XVI amžiuje. XVII a. Skapiškis jau buvo parapija. Iš pirmosios bažnyčios teliko 1999 m. atstatyta varpinė, kurioje įkeltas net ir varpas. XVIII a. istorija mena kunigavusį, lietuviškai pamokslus sakiusį Juozapą Puziną. Tapęs Livonijos vyskupu, į miestelį jis pakvietė vienuolius dominikonus, drauge su fundatoriais dvarininkais pastatė jiems bažnyčią ir vienuolyną. Jį šiandien teprimena akmenų krūva šventoriaus gale, o išlikusioje didelėje bažnyčioje daug visokių detalių, bylojančių apie pirmuosius Skapiškio maldos namus. Žilos senatvės sulaukęs klebonas bando bažnyčią dažyti, tačiau skundžiasi, kad trūksta profesionalaus restauratorių žvilgsnio ne tik į patį statinį, bet ir į įvairius meno kūrinius. Tačiau valstybės paramos kažkodėl neprašo.

Tikras stebuklas, vietos gyventojų manymu, kad iki šiol bažnyčia tebestovi sveikutėlė. Karo metu ji buvo gerokai niokota, per lubas į vidų įkrito bomba, pramušė grindis ir nesprogo. Niekas apie tai jokiai valdžiai nepranešė, nes bijojo, kad bažnyčios neuždarytų. Daug dešimtmečių bomba pragulėjo greta šv.Marijos altoriaus ir tik pastarąjį dešimtmetį buvo iškelta ir susprogdinta.

Skapiškis buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus parapija. 1858 m. birželio 7 d. iš Kupiškio jis atvyko šventinti dominikonų vienuolyno bažnyčios, kuri iki tol buvo 25 metus uždaryta. M.Valančius rašė: "Liaudis mane pasitiko už poros varstų nuo miestelio. Triumfo vartai, vėliavos plevėsavo pakeliui". Miestelyje restauruotas ir kitas vyskupo palikimas - paminklas, primenantis jo kovą su girtavimu. "Visuose savo ganytojiškuose laiškuose atskiroms parapijoms, kaip ir bendruose, visi katalikai vertinami tik dviem - blaivystės arba girtavimo požymiais, ir tuo remiantis vyskupas juos skirsto į gerus ir blogus, į dangaus ir pragaro kandidatus", - rašo skapiškėnas istorikas profesorius Vytautas Merkys.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
102. Skapiškis
1492-1506
Mitowo-Mituva


1784 i
Anczkol alias Skopiszki
(KG)

1806 ž
Skopischki
(R)

1843 ž
Skopiški
(4)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž Skapiškis (6, 7, 8)