Jono Deksnio publikacijų sąrašas

Pavadinimas
Publikuota ar
rankraštis

Metai
Apimtis
Pastabos
Iš naujų siekimų geodezijoje
Matininkų ir kulturtechnikų Balsas
1929 N. 2
5 p., 1 brėž.
aerofoto
Kuo susirūpinę fotogrametristai ?
Žemėtvarka ir Melioracija
1932 Nr. 1
9 p.

Mūsų miestų matavimų reikalai
Savivaldybė
1933 Nr.5-6
6 p.

Literatūra miestų matavimo ir planavimo reikalu
Savivaldybė
1934 Nr. 1
2 p.

Geodezinė lietuviškoji terminologija
Žemėtvarka ir Melioracija
1934 Nr. 4
10 p., 5 br.
straipsniai
Patyrimų išvados poliarinį matavimo metodą praktikuojant
Žemėtvarka ir Melioracija
1934 Nr. 4
5 p.

Topografijos skyriaus darbų 10 metų
Technika ir ūkis
1934 Nr. 9
2 p.

Matavimo ženklai Austrijoje
Žemėtvarka ir Melioracija
1935 Nr. 1
3 p., 2 br.
Gamta, urbanizmas, geodezija ir mes
Kosmos
1935, XVI
13 p.

Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva
Kosmos
1935,XVI
37 p., 15 brėž.

Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva
Atskiras atspaudas, Kaunas
1936
37 p.,15 brėž.

Artimiausios geodezinių darbų perspektyvos ir mūsų išmokslinimas
Žemėtvarka ir Melioracija
1937, Nr. 1
8 p.

Apgyventų vietų žemėms tvarkyti įstatymo belaukiant

Kauno gatvių išplanavimas 1936 m.
kaunas
Žemėtvarka ir Melioracija
Atskiras atspaudas

1937 Nr. 3 ir Nr.5 


55 p., 20 brėž.
55 p., 20 brėž.

Kauno miesto išplanavimas 1821 m.
kaunas
Geodezinei terminologijai medžiaga
Žemėtvarka ir Melioracija
1937 Nr. 6
16 p.

360 laipsnių ar 400 g
seksagesimalinė ar centesimalinė
sistema Lietuvos ateičiai
Žemėtvarka ir Melioracija
1938 Nr. 1
12 p.

Prof. Dr. Air. Buchholcz


K.Wimmer. Die neveren prussischen Katesterneumessungen, 1928 (recenzija)
Žemėtvarka ir Melioracija

Žemėtvarka ir
melioracija
1938 Nr. 2

1934, Nr. 7
2 p.


2 p.

Matininkų Tarptautinės Federacijos ir Fotogrametrinės Sąjungos Kongresai Žemėtvarka ir Melioracija
1938 Nr.6
15 p.
Valstybės, kurios planų sudarymui naudoja aerofotonuotraukas 1938 m.
fotogr.
(Kolektyviniame darbe) Geodezija (tacheometrijos skyrius)
Valstybinė Politinių ir Mokslinių leidinių leidykla
1957
509 p.

Iš valakinės žemėvaldos (atsakymai į paklausimą)
Mokslas ir gyvenimas
1977 Nr.8, 37 psl.
2 p.

Lietuviški žemėlapiai per pirmą dvidešimtmetį (1900-1920)
Geodezija ir kartografija
1994
7 p.
po mirties