ŠVENČIONYS
mst.        į Pabradę
į Ignaliną į muitinę
svencionys
į muitinę
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001

svencionys
Visų Šventųjų bažnyčia pastatyta 1898 m.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr - privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
118. Švenčionys
1613 ž
Swinciany
(1)
svencionys
Rusijos topografinis žemėlapis
M 1:42000, išleistas 1898 m.
1843 ž
Svenciany
(4)

1911 ž
Švenčionįs
(6)

1917 ž
Šventionįs
(7)