ŠVENTOJI
Palangos mst. d.
sventoji Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001

Jono Deksnio  rankraštis  "Apgyventų  vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
120. Šventoji
1557 ž
Heyligaw
(W.Grodeekio, Polonia)

1565
Swieta
(   )

1578 ž
Heyligaa
(J.Portancijaus, Livonia)

1595ž
Heligaw
(G.Mercator, Lithuania)

1606 ž
Heyligan
(Ortelius, Pol-Lithuanai)

1613 ž
Swieta
(1)

1638
Marienburg
(11)

1655 ž
Swieta
(J.Janssonijaus ž.)

1659
Heligaw
(Helja, Elie)

1690
Janmarienburg
(11)

1756 i
Swieta
(Inv) (Ak) 35

1789 ž
Heiligow
(Strubicziaus ž.)

1843 ž
Sventa-CheiligenAa
(4)

1915 ž
Heiligenaa
(WR)

1935 v
Šventosios Uostas
(Tab)

1936  ž
Šventoji, uost.
(LŽ) 1200