TABARIŠKIAI
k. Kauno r.tabarikiai
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio minis
KAUNAS


Kristaus Karaliaus bažnyčia medinė, pastatyta 1928 m.  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -pivilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
122. Tabariškiai
...
Bojary alias Taboryszki
(42)

1806 ž
Bojary
(R)

1808 ž
Tyoriszki
(3)

1883 ž
Bojary+Taboriški
(RT)

1933 ž
Tabariškės
(9)

1937 ž
Tabariškiai+Bajorai
(LŽ) 1605