UKMERGĖ
mst.
į Ramygalą

į Kėdainius


į Panevėžį
ukmerge
į Kauną

į Uteną


į VilniųLietuvos geografinis žemėlapis
copyrightNacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2001ukmerge
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta 1820 m.
  Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1863 m.


ukmerge
Ukmergės apylinkės.
LTDBK50000-VCOPYRIGHT Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Ukmergė"rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS 57 formate.
Pilki plotai yra klaidos, konvertuojant rivers.e00 sluoksnį į GRASS 57 formatą.


Ukmerge
Ukmergės apylinkės.
LTDBK50000-VCOPYRIGHT Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Ukmergė"rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS 57 formate.
Pilki plotai yra klaidos, atsirandančios po konvertavimo į GRASS 57 formatą.Ukmerge
Ukmergės apylinkių draustiniai
LTDBK50000-VCOPYRIGHT Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Ukmergė" adm.e00 sluoksnis GRASS 53 formate.
 


Iš išlikusių šaltinių galima teigti, kad 1225 m. buvo įkurtas Ukmergės miestas ir kunigaikštis Dausprungas čia pastatė pilį. Manoma, kad šalia miestelio, dešiniajame Šventosios krante XIII a. buvo dvi gyvenvietės : šiaurinėje miestelio pusėje ir Vilkmergėlės upelio žiotyse esančioje saloje.

XII-XIV a.a. miestas plėtėsi : atskiros sodybos,gyvenvietės kūrėsi Šventosios krante,Vilkmergėlės slėnyje. Jau 1385 m. minimas Ukmergės valsčius.Prie kelio į Upytę, Vilkmergėlės rytiniame krante, 1387 m. pastatyta bažnyčia.

XV a. pabaigoje – XVI pradžioje, miestui plečiantis,dešiniajame Vilkmergėlės krante į šiaurę nuo mūrinės pilies XV a. susidaro senus Deltuvos ir Anykščių kelius dubliuojančios trasos. Susiformuoja dabartinė Kęstučio aikštė. XVI a. viduryje aplink aikštę susiformuoja gatvės : Mikailiškių, Kauno, Bažnyčios,Tilto. 1566 m. Ukmergė tapo valsčiaus centru, bet, sprendžiant pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapius,tai buvo nedidelis miestas.1637 m. jame buvo 82 sklypai ir 52 karčemos.1650 m. gyveno apie 95 šeimas.

Ukmergė nukentėjo per XVII a.-XVIII a. pradžios karus.Nuo 1674 m. čia pradėjo apsigyventi žydai. Po 1782 m. gaisro Ukmergėje buvo uždrausta statyti bet kokius pastatus.1787 m. miestas degė 4 kartus ( iš 256 namų išliko 108 ).Atstatant miestą,truputį pasikeitė pietinė miesto dalis,truputį sumažėjo turgaus aikštė.1791 m. miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. 1812 m.  Ukmergė nukentėjo nuo Napoleono armijos .1835 m., nutiesus kelią Dinaburgas-Kaunas, pastatyta pašto stotis.

Po 1877 m. kilusio didelio gaisro miesto centre buvo pastatyta nemažai mūrinių pastatų,atstatyta sinagoga. Miesto pakraščiuose vyravo medinis užstatymas.Po 1894 m. miestas beveik nesikeitė.Pirmojo Pasaulinio karo metais žymiai sumažėjo gyventojų skaičius.

Sovietiniais metais Ukmergė išaugo,jos teritorija padidėjo – ypač pietinėje pusėje. Buvo statomi pramonės kompleksai, atskiri statiniai – labai pasikeitė miesto vaizdas, išskyrus miesto centrą.
www.heritage.lt


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
129. Ukmergė
1225 kr
Wilkemerge,
Wilkamergen
(SRP)

1333 kr
Vilkenberge
(H.d. Wartberge, Chr. Liv.)

1384, 1391 kr
Wilkinberg
(J.V.Posilge mt.)

1455 kr
Vilkomir
(Liet. Metrika I dok. 1455.03.28)

1611 kr
Wilkomir
(A.Guagnini Kr. Z. Lit.)

1613 ž
Wilkomirz
(1)

1766 kr
Wilkomiria
(M.Stryjkowski, IIt.)

1786 ž
Wilkomirz
(CB)

1806 ž
Wilkomir
(R)

1900 ž
Ukmerge
(5)

1908
Aukmergė
(Dr)1908

1911 ž, 1917 ž
Ūkmergė
(6, 7)

1918 ž
Wilkomierz
(VO)

1920 ž
Ukmergė
(8)

1919 ž
Vilkmergė
(ŽV)

...
Vilkamergė
(K.Būga)

1923 v
Vilkmergė
(26)