UTENA
mst.
utena
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio minsterijos, 2001
utena
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia pastatyta 1884 m.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i-invntoriuje, akte; ž - žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
131. Utena
1261 kr
Utten
(SRP) II

1375 kr
Vtenn
(SRP)II

1613 ž

Nežymėta taip pat visuose 17 ir 18 a. spausdintuose žemėlapiuose

1786 ž
Ucana
(CB)

1806 ž, 1843 ž
Uzjany
(R), (4)

1900 ž
Utenai
(5)

1911 ž, 1917 ž
Utėna
(6, 7)

1920 ž, 1923 v
Utena
(8, 26)