VAŠKAI
mstl. Pasvalio r.

                                į Linkuvą
        į pasienį
    vaskai
  vaskai
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2001į PasvalįŠv. Juozapo bažnyčia mūrinė, pastatyta 1881 m.

Jono Deksnio rankraščio "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje"
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
 nuoroda
141. Vaškai
1665 iž
(Wožkie)
(42)

1843 ž
Konstantinov (Voške)
(4)

1887 ž
Konstantinov
(Kauno gub. ž.)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Vaškai
(6, 7, 8)

1915 ž
Konstantynow
(WR)

1923v
Vaškai (Konstantinava)
(26)

1941 ž
Waschen
(VO)