Jono Deksnio  darbai ir moksliniai tyrimai
 
Moksliniai tyrimai  ir straipsniai 1932-1939 m.
straipsniai

Kauno miesto geodezinių darbų vykdymo studija
Moksliniai tyrimai  ir paskaitų konspektai 1942-1956m.
Matavimų istorija:
Matavimai Lietuvoje 16-20 amžiuje:
Apžvalga.
Literatūros sąrašas matams liečiantiems Lietuvą
Geodezinių instrumentų mokslas (literatūros šaltiniai) 1942-1943.
Gradiniai matavimai (Žemės formos problemos istorinė apžvalga). 1946.
Chronologinės lentelės.

matavimai
Geodezijos muziejus Kaune.


Paskaitų santraukos Kauno Politechnikos instituto studentams
1947 m.

Topometrijos pagrindai. Kaunas.
Miestų nuotraukos.
1956 -1974 m. darbai Respublikiniame Vandens ūkio projektavimo institute
Šiuo laikotarpiu Institutas atliko smulkių objektų 100-200 ha ploto, issidesciusiu po visa respublikos teritorija, topografinę nuotrauką M 1:2000 drenažui projektuoti, kurią reikėjo pririšti prie aukščių pagrindo. Buvo sudarytas reperių katalogas su  M 1:100000 schemomis.

Kadangi topografiniai žemėlapiai tuo metu tyrinėtojams viešam naudojimui buvo neprieinami, J.Deksnys panaudojo Lietuvos hidrografinio žemėlapio redakcinę medžiagą M 1:100000 Lietuvos hidrografinių schemų rajonais M 1:100000 sudarymui
schemos
Lietuvos rajonų hidrografinės schemos M 1:100000. RVŪPI, Kaunas, 1960, dviejų spalvų 44 rajonams.

1959 m. J.Deksnio iniciatyva sudarytas Lietuvos hidrografinio žemėlapio M 1:200000 redakcinis originalas. Prieš sudarant žemėlapį J.Deksnys reprodukavo fotoplanus M 1:10000 sumažindamas iki M 1:100000, juose išbraižė upių tinklą ir surinko upių pavadinimus iš įvairių šaltinių. Tą medžiagą pateikė Lietuvių kalbos instituto bendradarbiams, kurie pagal savo kartotekas, naudodami šią medžiagą, išleido 1963 m "Lietuvos upių ir ežerų vardyną".


hidro

Lietuvos hidrografinis žemėlapis M 1:200000 RVŪPI,trijų spalvų, keturi uose lapuose, 1959. Originalas yra dingęs, išliko jo reprodukcija M 1:300000, juodai balta kopija 4 lapuose.
Geodezijos muziejus Kaune.

Vektorinių duomenų bazė LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. Rivers.e00 sluoksnio konvertavimas į GRASS-5.0 formatą.
hidrografinis
Moksliniai tyrimai 1930-1985 m.
Temos
 

Lietuvos orografinis pažinimas
virsukalnes
Geodezijos muziejus Kaune
Pirmosios altitudės.
Pirmi hipsometriniai žemėlapiai.
Pagrindinės niveliacijos apžvalga. Katalogai.
Dabartiniai horizontai. Niveliacijos katalogas ir topografiniai žemėlapiai.
Lietuvos viršukalnės

Žemėlapių pavyzdžiai.
Rankraščiai
Lietuvos viršukalnės
girgzdute
Lietuvos geografinis žemėlapis

medvegalis
Lietuvos geografinis žemėlapis
Lietuvos viršukalnės

satrija

Lietuvos geografinis žemėlapis
copyrightNacionalinė žemės tarnyba, 2001 

satrija
Vektorinių duomenų bazė LTDBK50-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
 Elev.e00,  rivers.e00 ir  adm.e00 sluoksnių konvertavimas į GRASS-5.0 formatą

Lietuvos apgyventų vietų pavadinimų kitimas nuo XIII iki XX a. vietovės
apgyventos vietos

apgyventos vietos
Geodezijos muziejus Kaune, Pramonės 13.
Suvalkijos žemių nuosavybės kaita nuo Vytauto Didžiojo laikų iki XX a.
suvalkija
Geodezijos muziejus Kaune, Pramonės 13.


Lietuvos Respublikos žemėtvarka 1919-1939 m.
zemetvarka