LIETUVOS VIETOVĖS

Place names of Lithuania (13-20th century)


vietovių pavadinimai|Place names


XX AMŽIAUS LIETUVOS GEODEZININKAI IR KARTOGRAFAI

LITHUANIAN GEODESISTS AND CARTPGRAPHERS OF TWENTY CENTURY


Sąrašas List