[M \3

XX amžiaus Lietuvos geodezininkai ir kartografai


SĄRAŠAS (sąrašas tikslinamas)


Vardas, pavardė
Straipsniai, atsiminimai
Jonas Ašmonas  (1912-1974) Ražinskas Antanas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. Aerogeodezijos institutas 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 30.
Antanas Ambrazaitis  (1925-1960)

Tomas Duksa
Tomas Duksa. Ikškilė - pirmoji istorinė Livonijos (Latvijos )sostinė. Voruta, 2007, 21 (639).
Janė Žiūkaitė Mardosienė. Tomo Duksos 65 metų jubiliejui paminėti. Vilnius, 2010, gruodis.
Vaclovas Berankis  (1919-1988)
Jonas Brazauskas (1922-1995) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 33.
Petras Butrimas
 (1898-1973)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 15.
Jonas Deksnys (1904-1989)
Biografija
Darbai
Straipsniai
Rankraščiai
Atsiminimai apie jį
100 metų jubiliejus
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 18.
Petras Daugnora (1924-1982)
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 20-21.


Stasys Dirmantas (1887-1975)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p.19 .
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 34-36.
Jonas Gužauskas
(1929- 1996)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 40 .

Romualdas Girkus

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 39 .
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 22-23.
Tomas Duksa. Romualdas Girkus, istorinės kartografijos propaguotojas. Mokslo Lietuva, Nr. 7 (429).
R.Girkus ir V.Lukoševičius. Pirmasis lietuviškas Suvalkijos žemėlapis. Geodezija ir kartografija, 2009, 35(3):104-109.
Tomas Duksa. Senosios kartografijos tyrinėtojui
Romualdui Girkui - 70. Žiemgala. 2010/1, p. 49 .

Danutė Janė Žiūkaitė Mardosienė
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 53.
Tomas Duksa. Iš paminklų kartografavimo istorijos. Voruta, 2007.
Jurgis  Gužys
 (1902-1957)


Leonidas Gimbutas      (1892-1932)

Adolfas Guogis
 (1910-1976)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 20 .
Jurgis Jankevičius (1927-2002)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 41 .
Jurgis Juodis
 (1913-1983)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 42 .
Bonifacas Kasparaitis
 (1925-1997)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 43 .
V.Čeginskas, V. Skuodžiūnas, V.Vainauskas. Į paskutinę kelionę palydėjom Bonifacą Kasparaitį.
Žemėtvarka ir melioracija. 1997, Nr. 3, p.84.
Antanas Krikščiūnas (1891-1942)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 23 .
M.Vasiliauskienė. Jonas Krikščiūnas. Geografinis metraštis XIII, 1974, 278.

Povilas Kaušakys
 (1915-1976)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija.AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 44.
Antanas Miknius. Doc. Povilui Kaušakiui būtų 80 metų.
Žemėtvarka ir melioracija. 1995, Nr. 3, p.70.
Steponas Kolupaila (1892-1964)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 22.
K.Kilkus. Keturių universitetų profesorius (prof. Stepono Kolupailos 110-ioms gimimo metinėms). Geografijos metraštis XXXV (2002).
Izidorius Liesis
(1901-1993)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 51.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p.39-41.
 

Vaclovas Melisiakas  (1927-1994)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 58.
Vytautas Skuodžiūnas. Netekome Vaclovo Melisiako. Žemėtvarka ir melioracija. 1995, Nr. 1, p. 94.
Albertas Merfeldas (1941-2000)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 60.
 Vincentas Vidutis Navickas
(1938 -2006)
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 30.
Medardas Ratautas (1887-1971)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 25.
Antanas Ražinskas
(1925-2006)
80 metų jubiliejus
Antanas Ražinskas. Tarp geodezijos, geofizikos ir kartografijos krantų. Kaunas, 2005.
Kazys Šleževičius (1890-1953)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 27.
Martynas Statkus (1925-1992) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 79 .
Jokūbas Stanišauskis (1892-1943) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 28.
Vytautas Smailys
(1925-1986)

Vilius Šidla
 (1928-1987)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 82.
Zigmantas Tamutis (1925-1997)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 85.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 14-15.
A.Kuzmickas, V.Vainauskas. Netekome žymaus mokslininko ir pedagogo.
Žemėtvarka ir melioracija. 1997, Nr. 2, p.89.

Vidutis Štuopys
(1939-2009)

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 84.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 31-32, 64.

          
Juozas Vaičekauskas (1929-1973)


Petras Variakojis
(1908-1969)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 92.


Adolfas Žukauskas (1932-1991) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p.99.


Vaclovas Chomskis (1909-1976)
95 metų jubiliejus
V.Dvareckas, J.Milius. Mūsų šviesiuosius profesorius prisiminus. Geografijos metraštis. XXXII. 1999, 379 p.
Petras Gaučas
(1942-2000)
Regina Bugorevičienė. Petras Gaučas. Geografijos metraštis XXXIII. 2000, 492-493 p.
Vincas Vainauskas
(1925-2002)


Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 90.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002, p. 116-117.
Mykolas Kosčiauskas (1912-2003)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 46.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002, p. 5-8.Vytautas Verikas
(1930-2004)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000,  p. 93

Romualdas Vilūnas
   (1935-1977)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p.94.
A.Pilipaitis. Romualdas Vilūnas. Geografinis metraštis. XVI (1979), 198 p.