XX amžiaus Lietuvos geodezininkai ir kartografai


SĄRAŠAS (sąrašas tikslinamas)


Vardas, pavardė
Straipsniai, atsiminimai
Jonas Ašmonas  (1912-1974) Ražinskas Antanas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. Aerogeodezijos institutas 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 30.
Antanas Ambrazaitis  (1925-1960)
Juozas Barbuška

Vaclovas Berankis  (1919-1988)
Jonas Brazauskas (1922-1995) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 33.
Petras Butrimas (1898-1973)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 15.
Jonas Deksnys (1904-1989)
Biografija
Darbai
Straipsniai
Rankraščiai
Atsiminimai apie jį
Muziejus
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 18.
Petras Daugnora (1924-1982)
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 20-21.
Antanas Dainius (1923-1976)

Stasys Dirmantas (1887-1975)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p.19 .
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 34-36.
Jonas Gužauskas ( 1929- 1996) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 40 .
Eugenijus Gaidys

Jurgis  Gužys (1902-1957)

Leonidas Gimbutas (1892-1932)

Adolfas Guogis (1910-1976)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 20 .
Jurgis Jankevičius (1927-2002)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 41 .
Jurgis Juodis (1913-1983)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 42 .
Bonifacas Kasparaitis (1925-1997)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 43 .
Antanas Krikščiūnas (1891-1942)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 23 .

Povilas Kaušakys (1915-1976)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija.AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 44.
Steponas Kolupaila (1892-1964)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 22.
Izidorius Liesis (1901-1993)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 51.
Stasys Miškūnas

Vaclovas Melisiakas  (1927-1994)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 58.
Albertas Merfeldas (1941-2000)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 60.
Aleksandras Mensonas
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 59.
Medardas Ratautas (1887-1971)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 25.
Vytautas Smailys (1925-1986)

Kazys Šleževičius (1890-1953)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 27.
Martynas Statkus (1925-1992) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 79 .
Jokūbas Stanišauskis (1892-1943) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 28.
Tomas Šiurna

Vilius Šidla (1928-1987) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 82.
Zigmantas Tamutis (1925-1997)
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 85.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 14-15.
Alfonsas Urba
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002,  p. 18-19
Stanislovas Vitkauskas
          
Juozas Vaičekauskas (1929-1973)
Romualdas Vilūnas (1935-1977) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 94.
Petras Variakojis (1908-1969) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 92.
Vytautas Zlatkus

Adolfas Žukauskas (1932-1991) Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p.99.
Daujotas Anicetas

Vaclovas Chomskis

Petras Gaučas (1942-2000)
Vincas Vainauskas

Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 90.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002, p. 116-117.
 Mykolas Kosčiauskas
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000, p. 46.
Romualdas Girkus. KPI hidrotechnikos fakulteto XII-osios laidos geodezijos inžinierių 40-metis.AGI. Kaunas 2002, p. 5-8.
Albertas Poškus
Antanas Ražinskas. Lietuvos geodezijos ir kartografijos istorija. AGI. 2 sąs. Kaunas, 2000,  p. 68.