Jono Deksnio biografija

fotografija

buteniskis
Jonas Deksnys gimė 1904m. gruodžio 4 d. Butėniškio viensėdyje, Juodupės valsčiuje, Rokiškio apskrityje
.
1925 m. baigęs Rokiškio gimnaziją, įstojo į Prahos aukštąją technikos mokyklą ir įsigijo inžinieriaus geodezininko diplomą. Pinigų studijoms užsidirbdavo vasarą matininkaudamas. 


diplomas

Diplomo kopija

Nuo 1932 m. - Vytauto Didžiojo universiteto geodezijos katedros asistentas. Tuo pat metu 1933-1935 m. dirbo Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos fotogrametrijos ir kadastro mokytoju. 1932-1933 m. būdamas Kauno matavimų tarnyboje, vykdė Kauno precizinę niveliaciją ir 1936-1937 m. vykdė praplėstos miesto teritorijos trianguliaciją.

Nuo 1929 m. bendradarbiavo "Matininkų ir kultūrtechnikų Balse", "Savivaldybėje", "Žemėtvarkoje ir Melioracijoje", čekų geodeziniame žurnale "Zememeričsky Vestnik", "Technikoje ir Ūkyje", "Kosmose", rašydamas geodezijos ir miestų tvarkymo, fotogrametrijos klausimais. straipsniai
Uždarius Vytauto Didžiojo universitetą 1943 m. J.Deksnys grįžo dirbti į jį 1944 m. rudenį, o vėliau, pavadinus jį Kauno politechnikos institutu, jame dirbo vyr. dėstytoju iki 1956 m.

Nuo 1956 m. dirbo Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute vyriausiuoju geodezininku iki 1964 m., o išėjęs į pensiją dar dirbo institute iki 1974 m. Svarbiausieji darbai - Lietuvos hidrografinis žemėlapis M 1:200000, 1959 m. darbai

Nuo 1974 m. J.Deksnys dirbo mokslinį  darbą namie, kuris liko rankraščiuose.rankraščiai
J.Deksnys savo sukauptą medžiagą mielai perduodavo prof. Č. Kudabai, rašiusiam straipsnius, Statybos ir architektūros instituto moksliniams bendradarbiams, įvairiems muziejams.
J.Deksnys dalyvavo visose  geodezininkų konferencijose ir dirbo savo mėgiamą darbą, kurį nutraukė sunki liga tik mėnesį prieš mirtį.

Mirė 1989m. kovo 30d. Palaidotas Kaune Karmėlavos kapinese.

brolis
Su broliu Antanu